• Anonyme

  -----------garder ce com pour moi-----------------

  ------ajoute moi a tes fans------

  ___* Je TaImE *0000000_____000000
  __* Je TaImE *0000000000__000000000
  _* Je TaImE *00000000000000000000000
  * Je TaImE *0000000000000000000000000
  * Je TaImE *0000000000000000000000000
  .* Je TaImE *000000-MARLINE0000000000
  _.* Je TaImE *0000000000000000000000
  ___* Je TaImE *0000000000000000000
  ___._* Je TaImE *0000000000000000
  ____.__* Je TaImE *000000000000
  ____.____* Je TaImE *00000000
  ______.____* Je TaImE *00000
  _______.____* Je TaImE *000
  _______._____* Je TaImE *0
  ...?--GROS BISSSSS POUR TOI
  .?
  ?
  ..?
  ....?
  ......?.......................?.......?
  ..........?..............?..................?
  ..............?......?.........TOI...SEXY......?
  ...................?...........................?
  ................?.......?...................?
  .....TOI......?............TOI....?
  .....AMOUR...?